adyan

آخرین اخبار در مورد کاریز سنگ سفید

ترخیص ۳۲ بانوی دچار گازگرفتگی در فریمان

رییس شبکه بهداشت شهرستان فریمان گفت: ۳۲ بانوی دچار مسمومیت با گاز منواکسیدکربن در یکی از روستاهای فریمان با حال مساعد از بیمارستان ترخیص شدند. به گزارش خبرگزاری فارس از مشهد، مصطفی جعفری اظهار کرد:  ۳۲ بانوی دچار مسمومیت با گاز منو کسیدکربن در یکی از روستاهای فریمان با حال مساعد از بیمارستان ترخیص شدند. رییس شبکه بهداشت شهرستان فریمان افزود: این حادثه گازگرفتگی عصر دیروز بر اث ...